بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که تاکنون برگه های میان ترم خود را تحویل نگرفته اند می رساند که فقط تا تاریخ 24 آذرماه فرصت دارند تا برگه های خود را تحویل گرفته و تقاضای تجدید نظر احتمالی خود را ارائه نمایند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 آذر 1390    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: معادلات دیفرانسیل1-91-90،     | نظرات()