با سلام
به اطلاع دانشجویان درس ریاضیات  1 و2 رشته اقتصاد دانشگاه آزاد خمینی شهر می رساند که تاریخ میان ترم این دروس روز دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 می باشد. همچنین تاریخ کوییزهای این دروس به صورت زیر می باشد:
 18 و 22 فروردین و 29 اردیبهشت 1390.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 اسفند 1389    | نام استاد: رسول نقدعلی فروشانی    | طبقه بندی: ریاضیات 2 اقتصاد، ریاضیات 1 اقتصاد،     | نظرات()