با سلام
نمرات زیر از 6 نمره میان ترم می باشد. برای مشاهده برگه میان ترم می توانید روز پنج شنبه 20 مرداد بعد از کلاس درس مراجعه نمایید.
 شماره دانشجویی
 نمره شماره دانشجویی
 نمره شماره دانشجویی
 نمره شماره دانشجویی
 نمره
 890050595 4.1 890050867 3.4 890540239 3.3 890050962 2.5
 890912574 2.1 890539087 2.3 890540146 2.2 890540152 2
 890539656 1.7 890050449 1.7 890049868 1.6 890050115 1.3
 890540383 1.3 890539025 1.25 88412220139 0.15 890050925 0.7
 890540082 0.45 890539101 0.55 890540337 0.5 88442210022 0.7
 88461210041 0.3 890050912 0.15 890050435 0.3 شاهپوری 0.75


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 مرداد 1390    | نام استاد: رسول نقدعلی فروشانی    | طبقه بندی: ریاضی 1،     | نظرات()