نمرات درس ریاضی معماری بر مبنای 20 به صورت زیر می باشد:

نمرات ریاضی مقدماتی رشته معماری موسسه آموزش عالی پالایش

تذکرات مهم

الف) اعتراض و درخواست تجدید نظر ، فقط از طریق قسمت نظرات همین پست امکانپذیر می باشد

ب) جهت درخواست تجدید نظر، درج مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی) ضروری می باشد

 ج) هرگونه اعتراض یا درخواست بی مورد منجر به کسر کل یا قسمتی از نمره ارفاقی خواهد شد و مسئولیت این مساله بر عهده شخص دانشجو می باشد

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 بهمن 1391    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: ریاضی مقدماتی معماری-پالایش، موسسه آموزش عالی پالایش خمینی شهر،     | نظرات()