نمرات میانترم درس معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد به صورت زیر و بر مبنای 60 می باشد.
(توجه کنید که هیچ نمره ای کسر و اضافه نشده است و نمره خالص برگه می باشد).

شماره دانشجویی نمره
910676571 32
910677700 54
910917289 21
910676338 1
910678034 30
910676854 0
910676297 40
910678425 0
910726559 10
910677715 39
910676626 12
910674655 18
910677434 19
910677738 36
910917211 30
910675647 21
910677720 32
910677624 29
910725554 31
910916925 5
رهبری 52
امیدپرور 0
حیدری 11
صفی 1
محمدی 6
عبداللهی 25
ثابت قدم 53
900161979 17
87461220299 14
890540161 32

نوشته شده در تاریخ جمعه 24 آذر 1391    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: معادلات دیفرانسیل -1-92-91،     | نظرات()