بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، درگاه اینترنتی اساتید ریاضی دانشگاههای اصفهان، از طریق نشانی Teach20.ir نیز قابل دسترسی می باشد.
لذا این نشانی را حتما به خاطر بسپارید.

آدرس اینترنتی سایت اساتید ریاضی دانشگاه های اصفهان (پیام نور ، غیرانتفاعی و آزاد)

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 13 مهر 1391    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: اطلاعیه عمومی،     | نظرات()