بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رسانم که برگه های هشتمین  آزمون تصحیح گردیده و برگه های آن جهت بررسی اعتراضات در جلسه بعدی ارائه می گرد.

ضمنا دانشجویان ذیل موفق به اخذ نمرات برتر کلاس شدند:

آقایان:

داریوش علیمحمدی-امیر ترابی-ایمان معصومی-حامد طاهری بنی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: معادلات دیفرانسیل-تابستان 91،     | نظرات()